Kanceláriu a výrobňu máme na:

Istrijská 20

84107 Bratislava

Fakturačné údaje

bkstudio, spol. s r.o.

Uhrovecká 6

841 07 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47623926

DIČ: 2024012562

IČ DPH: SK2024012562

Zákaznícka podpora

e-mail: topgift@topgift.sk

telefón / whatsapp: +421 907 320 372

Bankové spojenie

FIO Banka

IBAN: SK8883300000002801477043

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27  

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170